Februari 2020 - Nieuwe voorzitter voor CML!

Nieuwe CML voorzitter Jan Wilem SandkerEen verheugend bericht: CML Milieuorganisatie Leusden heeft een nieuwe voorzitter gevonden in de persoon van Jan-Willem Sandker. Jan Willem Sandker is voormalig voorzitter van het Leusder Energieakkoord Ikwilwatt en voormalig lid van de CML werkgroep COOL. Een nieuwe voorzitter die met het milieu raad weet én bekend is in de omgeving. We wensen Jan Willem veel succes en plezier toe in zijn nieuwe functie. De leden van de werkgroepen zullen hem met plezier ondersteunen waar dat nodig is. Op 30 januari jl. droeg Janny Jochemsen de voorzittershamer over aan Jan-Willem

Nadat de vorige voorzitter van het CML, Ago Salverda, drie jaar geleden is overleden, heeft Janny Jochemsen de functie voorzitter ad interim op zich genomen. Janny Jochemsen is, met veel enthousiasme, de coördinator van de CML Werkgroep Vlindertuin. We bedanken Janny graag hartelijk voor haar ook enthousiaste en gedegen, vasthoudende inzet als interim voorzitter.

Namens het CM, Gerda Wiertz, secretaris
Lees hier meer over de werkgroepen van het CML.