Toelichting Kringloopmeter Leusden 2021

 Uit de recente sorteeranalyse 2021 fijn restafval van de gemeente blijkt dat de hoeveelheid afval, 69 kg per Leusdenaar, hetzelfde is als drie jaar geleden.

Voor 2022 is een flinke daling te verwachten door het gebruik van een tiental ondergrondse containers voor luiers en overig incontinentiemateriaal. De gemeente Hattem kan als referentie dienen met een mooi resultaat van 45 kg fijn restafval per inwoner.

Bekijk hier de Kringlopmeter (eindversie) 2021.

 

November 2021 - Status van het nieuwe inzamelen: DIFTAR

Waar Lisse en Bunschoten zijn gestopt met het Nieuwe Inzamelen, ook wel Diftar genoemd , gaat Leusden onverlet door met het verbeteren van de scheidingsresultaten. Dit blijkt ook uit het introduceren van de weliswaar niet verplichte blauwe kliko (container)voor Oud Papier en Karton (OPK).


Juni 2020 - Concept Manifest Zero Waste Leusden 2025, naar 45 kg huishoudelijk restafval ?

In de Leusdense kringloopsamenleving 2050 is sprake van een zero-waste situatie. Er ontstaat nagenoeg geen huishoudelijk restafval. Al enige decennia behoort de gemeente Leusden provinciaal en ook landelijk tot de koplopers gescheiden inzameling van grondstoffen. Leusden beoogt een circulaire ambitie op meerdere beleidsterreinen (energie, mobiliteit, grondstoffen en afval).

Juni 2020 - Gezocht: vrijwilligers themawerkgroep Afval en Grondstoffen

Stichting CML Milieuorganisatie Leusden (zie www.cmlleusden.nl) is een organisatie die werkt met themawerkgroepen. Eén van de werkgroepen houdt zicht bezig met het thema “Afval & Grondstoffen”.
We willen onze samenleving zo schoon mogelijk achterlaten voor de volgende generaties en daarna. De laatste jaren is het inzicht gekomen om afval de recirculeren, te hergebruiken. Er zijn daarin grote stappen gemaakt.


Maart 2019 - KRINGLOOPLANDBOUW LEUSDEN

Mede-eigenaar worden van een biologische boerderij dicht bij huis?
Milieuorganisatie CML is bijzonder benieuwd of er in Leusden belangstelling is voor het opzetten van een Herenboerderij. Dit uitdagende en interessante concept krijgt op verschillende plekken in Nederland gestalte.
Herenboeren houdt in dat een coöperatie van een aantal huishoudens een professionele boer zoekt om de dagelijkse leiding en uitvoering op zich te nemen van een kleinschalig gemengd bedrijf. Daartoe wordt een stuk grond gepacht en zaaigoed, dieren en apparatuur aangekocht.


25 augustus 2018 - Leusdens restafval daalt spectaculair met circa 70%.

De gemeente Leusden ontwikkelt zich steeds meer als duurzame en circulaire kringloopgemeente. Net als vele andere plaatsen met een vorm van tariefdifferentiatie voor restafval (Diftar) scoort Leusden ver onder het gestelde doel per inwoner in 2020. De daling komt dit jaar naar verwachting uit op 100 kg per inwoner.

klimaatallianties23-11-2017 / Kringloop 3.0 - Klimaatallianties in Leusden

Manifest met aandacht voor klimaat- en kringlooptransities *aanbevelingen

Als FairTrade en Wandelgemeente ontwikkelt Leusden zich, mede door het Nieuwe Inzamelen, steeds meer tot een kringloopgemeente. Deze transitie richting kringloopsamenleving kent naast economische en ecologische aspecten ook een sociale Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - component die het sluiten van kringlopen duidt als collectieve en gedeelde waardecreatie. Van essentieel belang is het beschrijven van klimaatwinst door directe en indirecte CO2 reductie.

Leudenaren bevinden zich door het plan 'Nieuwe Inzamelen' in de top van de eredivisie. Samen met Lissenaren, Heusdenaren en enkele ROVA gemeenten in het Oosten. 
Het concept barst van de ambitie. Een ambitieus plan met ambitieuze doelstellingen.

23-11-2017 / Kringloop 3.0 - Klimaatallianties in Leusden

Zeven aanbevelingen:

1. Zwerfvuilklep of PMD-grondstofklep als onderdeel van de ondergrondse container. 2. Kringlooppilot voor gebruikers van kleine (sport) flesjes en stalen en aluminium blikjes (energiedranken). 3. Leusdense nulaanbieders van restafval ontvangen een plek in de doelstellingen van het VANG-programma, Van Afval Naar Grondstof. 4. Voor huishoudingen een optionele kliko voor kringloop van karton en oud papier. 5. Uitgifte circulaire biobakje ter verhoging van kringloop keukenmanagement. 6. Preventieve aandacht tuingroendepots. 7. Permanente bewonersvoorlichting: publicatie van succesvolle collectieve kringloopresultaten.

biobakje23-11-2017 Start de kringloop al in de keuken!

Fokko Tilma, oud Milieuboer en actief CML vrijwilliger, heeft op 23 november een Biobakje overhandigd aan wethouder Jan Overweg.

Het Biobakje op het aanrecht is bedoeld voor theezakjes, koffiepads en snijdsels van groente en fruit. Zo kan het groenafval makkelijk gescheiden worden, en start de kringloop al direct in de keuken.

Het tijdloze, 100 % circulaire, Biobakje voor groente en fruit is onderdeel van Tilma’s manifest Kringloop 3.0, met de Kringloopwijzer en veel ideeën voor het Nieuwe Inzamelen en klimaat-allianties.

Het Biobakje 'Calypso is verkrijgbaar bij diverse winkels, waaronder Blokker.