Werkgroep Mobiliteit

De werkgroep Mobiliteit van CML Milieuorganisatie Leusden stelt in haar acties twee zaken centraal:

  1. bevordering van milieuvriendelijk vervoer en
  2. geen verdere aantasting van de natuurlijk omgeving.

In de loop der jaren zijn daartoe grote en kleine acties gevoerd.
Dankzij de werkgroep is bijvoorbeeld bereikt dat de Carpoolplaats er is gekomen.
Ook zijn samen met het bedrijfsleven en de gemeente acties ondernomen om de fiets meer te gebruiken in het woon-werkverkeer.
Van de veelheid aan acties kunnen verder worden genoemd:

  • Het bevorderen van het gebruik van de fiets binnen de gemeente. Zoals de actie “Met belgerinkel naar de winkel”.
  • Acties om zuinig autorijden te bevorderen: cursus “Het nieuwe rijden”, controles van de bandenspanning.
  • Promoten van autodelen, wat uiteindelijk uitmondde in het stationeren van auto’s van Greenwheels in de gemeente.
  • Pleidooi voor een veilige oversteekplaats in de Fokkerstraat om kinderen een veilige fietsroute te bieden naar de manege.
  • Verschillende acties voor een goede busverbinding naar het ziekenhuis Meander.

De werkgroep houdt de vinger aan de pols om de ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit actief te volgen en er mogelijk op te reageren.