Stichting CML Milieuorganisatie Leusden heeft een ANBI status.

Zie ook het register van ANBI instellingen van de Belastingdienst (zoeknaam Stichting CML) is opgenomen.
Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

 
Algemeen:

Naam: Stichting CML Milieuorganisatie Leusden

Publieksnaam: Stichting CML

Oprichtingsdatum: 23-12-1982

ANBI status: ja

RSIN: 815561180

Inschrijvingsnummer KvK: 41188881

Bankrekening: NL17 RABO 01317801 66 ten name van: CML

 

Doel van de stichting:

a. De Stichting stelt zich ten doel het bevorderen van de betrokkenheid van de bevolking van de Gemeente Leusden met het woon- en leefmilieu in het bijzonder inde Gemeente Leusden.
b. Het bevorderen van de informatie, communicatie en inspraak over woon- en leefmilieu. In het bijzonder Gemeente Leusden.
c. Het fungeren als gesprekscentrum zowel personen en groepen uit de bevolking onderling, alsook tussen de bevolking en overheid inzake het woon- en leefmilieu van de Gemeente Leusden betreffend. 

 

Het beleidsplan, het jaarverslag en de jaarrekening treft u aan onder de volgende links:

(Meerjaren) beleidsplan

Jaarverslag 2023

Jaarrekening 2023

 

Bestuur:

Voorzitter - Jan Willem Sandker

Secretaris - Gerda Wiertz

Penningmeester - Jantine van der Laan

Lid - Janny Jochemsen

Lid - Mildred Klarenbeek

Lid - Fred van Duin

 

Contactgegevens:

Contactpersoon: Gerda Wiertz

Emailadres: cmlleusden@gmail.com

 

Beloningsbeleid

Het bestuur bestaat uit zes personen die, net als alle vrijwilligers, het bestuurswerk in hun vrije tijd doen en zij krijgen daar geen vergoeding voor.