Disclaimer en Privacystatement CML Milieuorganisatie Leusden

Disclaimer

De inhoud en werking van deze website is voortdurend punt van aandacht, maar dat is geen garantie voor juistheid, volledigheid en/of foutloos of onderbroken functioneren. De geboden informatie en werking kunnen door de CML Milieuorganisatie Leusden op ieder moment worden gewijzigd. Aan de verstrekte informatie op de website van CML Milieuorganisatie Leusden kunnen geen rechten worden ontleend. CML Milieuorganisatie Leusden is niet verantwoordelijk voor de informatie van derden waarvan bezoekers, via links op de website van CML Milieuorganisatie Leusden, kennisnemen. CML Milieuorganisatie Leusden sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van informatie die op of via de website van CML Milieuorganisatie Leusden is verkregen. De afnemer van informatie is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie. Ten aanzien van de inhoud van de website van de CML Milieuorganisatie Leusden bestaat geen overneming vrijheid. Alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

Privacy statement

Persoonlijke gegevens
Gegevens, zoals  uw naam, e-mailadres en telefoonnummer die u via onze website aan ons kenbaar maakt, nemen wij op in een gegevensbestand. Uw (adres)gegevens worden door ons gebruikt voor administratieve doeleinden en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Daarnaast kunnen de gegevens worden gebruikt voor onderzoek naar mogelijkheden die ons kunnen helpen om ons activiteitenprogramma te optimaliseren. Zodanig, dat blijft worden voldaan aan de doelstellingen van de CML Milieuorganisatie Leusden. Uw gegevens worden door ons niet aan derden verstrekt, tenzij de wet anders voorschrijft. Hebt u er bezwaar tegen dat uw gegevens worden gebruikt voor het u toezenden van informatie over onze activiteiten, stuurt u dan een briefje naar CML Milieuorganisatie Leusden, Jonker Bolpoort 12, 3833ZB Leusden. CML Milieuorganisatie Leusden behoudt zich het recht voor de privacy statement aan te passen.