Energiegroep COOL, helemaal voor een beter klimaat!

Energiegroep COOL is een van de 18 partijen in Leusden die in samenwerking met de Gemeente Leusden een Energieakkoord hebben opgesteld en ondertekend. Energiegroep COOL richt zich op de inwoners van Leusden. Zij wil deze bewust maken, informeren  en ontzorgen. Voor dat doel organiseert zij jaarlijks Energiemarkten over de thema’s energie besparen, zonnepanelen, zuinig stoken en  woningisolatie. Wij betrekken hierbij leveranciers uit Leusden en directie omgeving. Lees hier meer over de activiteiten en resultaten die via de Energiegroep COOL zijn bereikt.


'De gemeente Leusden streeft naar een klimaatneutrale organisatie

De gemeente Leusden is een klimaatneutrale organisatie. Deze positie bereikt de gemeente door continu aandacht te hebben voor energiebesparing, door groene stroom (Nederlandse wind) te gebruiken en door onvermijdelijke CO2 uitstoot te compenseren.

De gemeente Leusden wil in 2020 minimaal 11 kton CO2 besparen ten opzichte van 2012. Dit is vastgelegd in Energieakkoord Leusden dat in 2013 met 18 lokale organisaties en bedrijven is ondertekend. Een brede aanpak van energie bewustzijn. Op de website van de gemeente Leusden vind je dit akkoord onder de volgende linkt: http://www.leusden.nl/188/een-beter-klimaat


De Stichting IkWilWatt
De Stichting IkWilWatt coordineert de uitvoering van het Energieakkoord Leusden. Woningeigenaren kunnen bij IkWilWatt terecht met vragen over het comfort, energieverbruik van hun huis. Deelnemende partijen organiseren activiteiten met als doel meer comfort, meer duurzame energie en minder energieverbruik te realiseren. Op de website van IKWILWATT zijn tal van voorbeelden, informatie en actualiteiten te vinden.

Voorbeeld: uitstoot broeikasgas gezin van 2 ouders en 2 kinderen
Het is niet gemakkelijk je een voorstelling te maken van 1 ktonCO2. Om een idee te geven. Op de website www.milieucentraal wordt het volgende voorbeeld gegeven van een gemiddeld gezin van 4 personen,
Gezin van 2 volwassenen en 2 kinderen.

Bron  Verbruik per jaar  CO2 equivalent per jaar  Kg per ...
Aardgas 1.800 m3 3.380 kg 1,88 kg per m3
Electriciteit 4.500 kWh 1.600 kg 0,36 kg per kWh
Auto (diesel) 40.000 km 9.370 kg 0,23 kg per km
Totaal per jaar    14.350 kg  

 

Zelf uitstoot verminderen?!

Om de uitstoot per persoon of gezin te verminderen, kun je bijvoorbeeld:

- minder auto gaan rijden.
- minder gas gebruiken door je huis te isoleren (spouw- vloer- en dakisolatie).
- op tijd je oude cv-ketel vervangen door aanschaf van een  zuinige HR++ cv-ketel.
- minder elektriciteit  gebruiken bijv. door het gebruik van ledlampen of nog beter.
- over te gaan tot het  gebruik van  echt groene* stroom, opgewekt door zon, wind, water of  biomassa.
- meer bewust te eten: minder vlees. De veehouderij is wereldwijd verantwoordelijk voor 18% van de CO2 uitstoot.
- meer bewust reizen door minder te vliegen.


Bereken hier uw CO2 uitstoot.

App voor Android / Bereken hier uw CO2 uitstoot: download hier onze App voor Android smartphones en tablets.
Een beta versie. (Vanaf uw tablet dubbelklikken en dan het bovenste trek omlaag menu).

* Groene stroom is doorgaans niet duurder dan grijze stroom.
Onder het kopje ”groene stroom” vind je de meest groene energieleveranciers van 2015.
Nog beter is natuurlijk om zelf je eigen stroom op te wekken met zonnepanelen en/of een zonneboiler (deze laatste is alleen voor warm water).