Achtergrond van Energiegroep Cool

Aanvankelijk bestond de Leusdense Werkgroep COOL uit afgevaardigden van diverse politieke partijen in Leusden. Zij hebben echter de politieke binding losgelaten en zijn een neutrale werkgroep geworden, waarbij iedereen welkom is.
Sinds maart 2011 is Energiegroep COOL een officiele werkgroep van het CML Milieuorganisatie Leusden.

Leusden steeds COOLer

Bij veel activiteiten zoals autorijden, vliegreizen, energieverbruik door fossiele brandstoffen en ontbossing komen broeikasgassen zoals CO2 vrij. Deze broeikasgassen komen in de atmosfeer en zorgen voor een opwarming van onze aarde. Klimaatneutraal zijn betekent dat uw handelen of het handelen van uw gemeente of bedrijf geen negatief effect heeft op het klimaat. Energiegoep COOL wil die klimaatneutraliteit verder doorvoeren over het hele grondgebied van Leusden.

Een van de doelen van Energiegroep COOL is daarom om door energiebesparing de CO2-uitstoot in de Leusdense woningen te verminderen. Na het verkeer veroorzaakt de bebouwde omgeving namelijk de meeste uitstoot van CO2. CO2 uitstoot verminderen kan door de woning optimaal te isoleren. Ook door zelf in eigen energiebehoefte te voorzien door zonnepanelen op het dak te plaatsen. Dat wordt steeds aantrekkelijker. De terugverdientijd van zonnepanelen is inmiddels gedaald naar slechts 10 jaar.

isoleren en zonnepanelen


Energiegroep COOL richt zich de komende periode op de verdere vergroening van Leusden. Leusden is een groene gemeente en wie groen belangrijk vindt, kiest voor groene stroom. Groene stroom is doorgaans niet duurder dan grijze stroom. Met groene stoom geef je een duidelijk signaal af: bijdragen aan minder CO2 uitstoot en een groenere wereld. De naam Energiegroep COOL verwijst naar een CO2-vrij-Leusden.