Resultaten die door de inzet van Energiegroep COOL zijn behaald.

Energiegroep COOL maakt deel uit van het energieakkoord dat in 2013 tussen de Gemeente Leusden en 18 lokale organisaties is afgesloten. Met als doel het terugdringen van de CO2 uitstoot. Energiegroep COOL organiseert daarvoor diverse activiteiten. Behaalde resultaten ten gevolge van die inspanning:

2015: Zonnepanelen: 500 zonnepanelen.
2014: Woningisolatiemarkt, 10 woningen geisoleerd.
2013: ca 40 zonnepaneel installaties, 10 huis isolaties.
2012: ca 120 zonnepaneel installaties, 30 vloerisolaties, 10 overige isolaties.


Uitgevoerde activiteiten door Energiegroep COOL:


2015:
In 2015 heeft COOl gedurende 3 weekenden in april en mei een tijdelijke zonnepaneelwinkel gerealiseerd in Winkelcentrum de Hamershof. Navraag bij de 4 leveranciers leerde ons dat dat in Leusden voor 500 zonnepanelen extra heeft gezorgd.
Op 24 oktober heeft COOL in De Til een Energiemarkt gehouden over zuinig stoken en  andere vormen van verwarming zoals warmtepompen, infrarood panelen en zonneboilers voor warm water. De evaluatie hiervan moet nog plaats vinden.

2014
In november was er de Woningisolatiemarkt, speciaal voor het isoleren van uw huis middels spouw- vloer- en dakisolatie. Direct resultaat is 10 woningen geïsoleerd. 3 leveranciers, de gemeente, de Woningstichting en een makelaar t.b.v. informatie over energielabels waren aanwezig. Deze activiteit vond voor de eerste keer plaats als deel uitmakende van het Energieakkoord Ikwilwatt. Deze markt vormde een interessante katalysator voor de toekomstige activiteiten van Ikwilwatt.
In het voorjaar heeft COOL in De Korf voorlichting gegeven over zonnepanelen. Na de presentatie vormden 3 leveranciers samen met COOL een discussiepanel om vragen en meningen uit de zaal toe te lichten. Na de pauze konden de bezoekers informatie inwinnen voor zijn of haar specifieke situatie en direct een offerte aanvragen.

2013
In februari was er de Energiemarkt, speciaal voor zeer hoog rendement ketels, in de Til.  Het aantal bezoekers was 60, een mooi resultaat voor enkel CV ketels.
De voorlichtingsavond voor de collectieve inkoop van Zonnepanelen heeft plaatsgevonden op 24 april. De door COOL geselecteerde leverancier van zonnepanelen, geselecteerd op basis van kwaliteit, veiligheid en prijs is daar gepresenteerd.
Als derde activiteit vond in november de informatie middag over woningisolatie plaats.  Deze keer in de IJsbreker. Een gezellige bijeenkomst ruimte.
Tot slot hebben we op verzoek van de gemeente, tezamen met alle duurzame partijen van Leusden,  meegedacht aan een “routekaart” om te komen tot de doelstellingen die de gemeente raad heeft vastgesteld.

2012
Onder meer de markt van zonnepanelen maakt een snelle ontwikkeling door en ook zonder subsidie is het aanschaffen van zonnepanelen aantrekkelijk. Het initiatief van COOL om gezamenlijk zonnepanelen te gaan inkopen trok veel belangstelling op 24 april 2012 in De Korf. De actie werd ondersteund door de gemeente Leusden, die aanwezig was met een duurzaamheidslening tegen slechts 2% rente.
Ook Yvonne Feuerhahn van de Amersfoortse Energie-ambassade was aanwezig om mensen die dicht bij elkaar wonen, samen te laten werken aan voordelige inkoop van energiebesparende maatregelen. Het aantal installaties per eind december is gekomen op 63 zonnepaneelinstallatie (811 panelen).
Met deze 63 installatie wordt circa 0,09 kton CO2/jaar bespaard worden .
De eerste verkenningen voor een mogelijke Energie-coöperatie zijn gestart en waarmee COOL het aankomende winterseizoen aan de slag gaat.

2011
Zaterdag 15 oktober 2011 werd de tweede door Energiegroep COOL georganiseerde Energiemarkt gehouden.  Het begint een traditie te worden en bleek een groot succes. Kwamen er vorig jaar ruim 200 bezoekers op af, dit keer sloeg de teller door naar meer dan 350 belangstellenden. Er was dan ook een gevarieerd aanbod van leveranciers, die tevreden huiswaarts keerden. Zij hebben goede zaken gedaan.

2010
De eerste Energiemarkt. Behalve leveranciers die hun aanbiedingen op het gebied van duurzaamheid presenteren waren er ook sprekers. De markt werd geopend door wethouder Tijs Rolle.