En meer over energie...

Zonnestroom coöperatie

Het idee van een coöperatie is om Leusdenaren die niet beschikken over een geschikt dak om zonnepanelen op te plaatsen, toch de mogelijkheid te geven om goedkope groene stroom op te wekken. De cooperatie wordt dus energieproducent met levering via een administratieve eenheid naar de Leusdenaren. Met de bedoeling om zelf groene energie op te wekken. We willen een groene samenleving tot stand brengen met een zo laag mogelijke CO2 uitstoot in Leusden. De energie kan groen worden opgewekt middels zonnepanelen, biogisting en of een windmolen, alhoewel dat laatste in Leusden qua windaanwezigheid wellicht geen goede keuze is.

Om u verder een idee te geven; Na ongeveer 10 jaren zijn zonnepanelen terugverdiend en wordt er gratis stroom opgewekt. Wel hebben we dan nog te maken met de energietransportkosten natuurlijk.

Als eerste denken we aan het lenen van daken van gebouwen van bijvoorbeeld een Woningstichting of scholen om die van zonnepanelen te voorzien en rechtstreeks de opgewekte stroom in het net te sturen. Enkele honderden meters verder op kan diezelfde stroom weer naar de huizen van de deelnemers van de cooperatie.

De status tot nu toe is onderzoek. Het is een uitdaging, maar de ervaringen met de zeer succesvolle energiemarkt en de zonnepanelen actie geven ons het vertrouwen dat het een succes gaat worden. Wat wij niet willen, zoals elders in den lande gebeurt, een coöperatie oprichten, leden laten betalen en eigenlijk niet veel meer bieden dan een gezmanelijke inkoop bij een Greenchoice of iets dergelijks. Wij geven de voorkeur aan groene stroom uit Leusden zelf.

Zonnepalen op grote bedrijfspanden in Leusden:
We willen onderzoeken of het mogelijk is om samen met eigenaren van panden met grote daken deze vol te leggen met zonnepanelen. De financiering is op zich haalbaar gebleken.Er zijn goede voorbeelden beschikbaar. Dit zou kunnen met SDE+ subsidie of met de regeling Postcoderoos.

Openbare verlichting
Leden van de Energiegriep COOL hebben in december 2014 en januari 2015 mogen meedenken met de gemeente over het nieuwe Beleidsplan Openbare Verlichting. Gemeente Leusden gaat overstappen op energiezuinige ledverlichting. In 2016 krijgt dit een vervolg. Dan wil COOL graag aspecten bespreken, zoals lichthinder door particulieren en reclameverlichting door bedrijven. Ook verlichting van sportvelden, parkeerplaatsen enz. komen aan de orde. Ook zou COOL graag een link leggen met de jaarlijkse Nacht van de Nacht die ieder jaar plaats vindt in oktober.
Net als de initiatiefnemers (de Prov. Milieufederaties en de St Natuur en Milieu) hoopt COOL dat de incidentele acties om het licht uit de doen overheden en bedrijven ook aan het denken zet hoe zij structureel kunnen bijdragen aan een donkere nacht met minder lichtvervuiling en verspilling van energie.

Olivijn (het direct onttrekken van CO2 uit de atmosfeer)

Olivijn is een gesteente dat behoort tot de meest voorkomende gesteenten op aarde. Als olivijn in contact komt met water, dan onttrekt het de CO2 uit het water en gebruikt dit om te reageren tot zand, magnesium en bicarbonaat.

Lang voordat er een CO2 probleem was, heeft prof. Olaf Schuiling van de Universiteit van Utrecht in 1964 een proefschrift opgesteld met de berekening van CO2 opbrengsten. Prof. Olaf Schuiling houdt zich al meer dan 40 jaar bezig met de toepassingen van olivijn en heeft veel onderzoek verricht.

olivijnOlivijn kan water ontzuren en reinigen in een filter zodat dit water schoon afgegeven kan worden aan de aardbodem. In een aantal rivieren is ook veel olivijn aanwezig. Omdat op dit moment overal ter wereld intensief gezocht wordt naar goedkope processen om CO2 aan mineralen te binden, is olivijn in de belangstelling komen te staan. Olivijn is een basisch gesteente.

Het reageert relatief snel met het (zure) CO2 in de atmosfeer. Vergruisd olivijn verweert hierdoor, afhankelijk van de korrelgrootte, in enkele jaren geheel. Om 1,2 ton CO2 die bijvoorbeeld bij de verbranding van een bepaalde hoeveelheid aardolie vrijkomt te binden (neutraliseren), is ongeveer 1 ton olivijn nodig.

Een andere mogelijkheid is verwerend olivijn, CO2 af te laten vangen, te vermalen en dan eenvoudig uit te strooien, zodat de natuur haar werk kan doen. Dit idee is in 2007 geopperd door prof. Olaf Schuiling, die het heeft aangemeld voor de ‘Climate Challenge’ van Richard Branson.

Energiegroep COOL is een paar jaar geleden in gesprek geweest met de gemeente Leusden over de toepassing van olivijn. Ze hebben gekeken naar de mogelijkheid om bij winterse gladheid het strooizout te vermengen met olivijn. Dit is tot op heden nog niet gerealiseerd.