Stimuleringslening duurzaamheid eigen woning gemeente Leusden

Woningeigenaren kunnen bij de gemeente Leusden goedkoop geld lenen om de woning echt energiezuinig te maken. Dit kan met de duurzaamheidslening. Met de duurzaamheidslening kunt u investeren in energiemaatregelen voor uw huis. Met de energiemaatregelen verlaagt u de energierekening en uw woonlasten. Ook wordt uw huis comfortabeler. De gemeente Leusden werkt aan een beter klimaat en wil u daarbij ondersteunen met de duurzaamheidslening. Lees verder om te kijken ho dat werkt ...

stimuleringsregeling duurzaamheid eigen woningGemeente Leusden: een lening met 2,9% rente, hoe werkt het?

De duurzaamheidslening van de gemeente biedt Leusdense huiseigenaren een financieel steuntje in de rug bij het treffen van energiemaatregelen in en aan de woning.
De gemeente Leusden heeft een speciaal fonds voor duurzaamheidsleningen. Voor het financieren van nog uit te voeren duurzame energiebesparende maatregelen kunt u geld lenen. U leent tegen een vaste lage rente van 2,9%. Met de duurzaamheidslening bespaart u dus bijna ongemerkt energie én geld. U kunt minimaal € 2.500,- en maximaal € 15.000,- lenen. De duurzaamheidslening heeft een looptijd van 10 jaar. U mag altijd tussentijds boetevrij aflossen.

De gemeente Leusden werkt samen met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). SVn beheert het speciale fonds voor duurzaamheidsleningen van de gemeente Leusden en verzorgt de financiële afhandeling van de duurzaamheidsleningen.Klik nier voor meer informatie over de Stimuleringslening duurzaamheid eigen woning van de gemeente Leusden.

Landelijke regeling energiebesparing

SVn beheert ook de landelijke energiebespaarlening. De energiebespaarlening verschilt met de gemeentelijke duurzaamheidslening: u kunt meer lenen, de rente is hoger en de maatregelenlijst is niet hetzelfde. Meer informatie leest u op www.energiebespaarlening.nl.