Januari 2023 - Vuurwerkpiek te zien op Leusdens Fijnstof-netwerkMetingDBLeusdenPM25

Het vuurwerk tijdens de jaarwisseling veroorzaakt een tijdelijke, forse verhoging van fijnstof in de buitenlucht. Ook in Leusden was de fijnstof-piek dit keer na 12 uur ’s nachts duidelijk zichtbaar in de meetresultaten van 27 actieve sensoren in de gemeente. Door de sterke wind was de piek dit keer minder langdurig. (de data in de grafieken hiernaast komt uit de database van de werkgroep fijnstof Leusden)

Vuurwerk tijdens jaarwisseling 2022 / 2023
Vuurwerk op nieuwjaar leverde ook deze jaarwisseling een tijdelijke piek in fijnstof op. In de dagen na kerst regende het veel, waardoor het fijnstof in de buitenlucht relatief laag was op oudjaarsdag. Gedurende de dag registreerde enkele Leusdense sensoren al een tijdelijke verhoging.
Na 5 uur ‘s middags was het droog en registreerden de meeste sensors een geleidelijke toename van fijnstof. Maar na 0.00 uur in de nacht, bij de start van nieuwjaar, schoten de sensorwaarden fijnstof fors omhoog. Bij de sensoren in het buitengebied bleef de verhoging beperkt, op plekken in het stedelijk gebied gingen de meetwaarden het sterkst omhoog. Door de harde wind was de piek en de duur daarvan dit keer redelijk kort. Na twee uur was het fijnstof-gehalte weer gedaald tot normale waarden. Het daadwerkelijke effect op de gezondheid van korte pieken in fijnstof is tot op heden nog nauwelijks onderzocht.

Fijnstof
Fijnstof (PM2.5 en PM10) zijn hele kleine vaste deeltjes in de lucht die niet zichtbaar zijn met het oog. Fijnstof is schadelijk voor de gezondheid, met name door inademing via de longen. De allerkleinste deeltjes zoals roet en ultrafijnstof zijn waarschijnlijk het meest schadelijk voor onze gezondheid. Voor kinderen of mensen of met een slechte ademhaling- of long-gezondheid kunnen verhoogde fijnstof-gehaltes extra gezondheidsschade of ademhalingsproblemen opleveren

Burger-fijnstof-meetnet LeusdenFijnstofBibliotheek
Het burger fijnstof-meetnetwerk in Leusden is in 2022 opgestart. Om meer zicht te krijgen op de fijnstof-situatie in Leusden en meer bewustwording te creëren van het gevaar van fijnstof voor de gezondheid heeft in 2022 een aantal Leusdenaren de Werkgroep Fijnstof opgericht. Deze is actief onder de paraplu van CML/COOL Leusden en De Groene Belevenis, met hulp van de Bibliotheek en gemeente.
Buiten bij de Bibliotheek Eemland Leusden hangt een display waarop de actuele fijnstof ontwikkeling en presenatie daarover is te zien.

Internationale data-verzameling
Metingpm25rivmDe data die via de in Leusden geplaatste sensoren wordt verzameld, wordt in diverse (inter)nationale, opensource databases van uiteenlopende communities opgeslagen. Zo komt zoveel mogelijk internationale data samen om tot een integraal overzicht te komen.

De werkgroep fijnstof Leusden beheert een eigen database. Zie de grafieken boven aan dit artikel. (De grafieken hiernaast komen vanuit de RIVM database)

Nieuwe workshop Leusden 2023
In voorjaar 2023 komt er een nieuwe workshop voor Leusdenaren om zelf je eigen fijnstofsensor samen te stellen.
Gestreefd wordt naar 50 actieve fijnstof-sensoren in de gemeente Leusden.
Verder wordt er een discussie-avond gepland over “Fijnstof & Leusden”,

Meer lezen?
Lees dit artikel ‘Werkgroep wil aanwezigheid fijnstof gedetailleerder in kaart brengen
in de online Leusderkrant van 3 januari 2023.
Of kijk voor meer informatie op deze website zoek op ‘fijnstof’.

Op de hoogte blijven van de activiteiten van de CML werkgroep fijnstof?
Stuur ons dan een contactoformulier.