Toelichting Kringloopmeter Leusden 2021

 Uit de recente sorteeranalyse 2021 fijn restafval van de gemeente blijkt dat de hoeveelheid afval, 69 kg per Leusdenaar, hetzelfde is als drie jaar geleden.

Voor 2022 is een flinke daling te verwachten door het gebruik van een tiental ondergrondse containers voor luiers en overig incontinentiemateriaal. De gemeente Hattem kan als referentie dienen met een mooi resultaat van 45 kg fijn restafval per inwoner.

Bekijk hier de Kringlopmeter (eindversie) 2021.