23-11-2017 / Kringloop 3.0 - Klimaatallianties in Leusden

Zeven aanbevelingen:

1. Zwerfvuilklep of PMD-grondstofklep als onderdeel van de ondergrondse container. 2. Kringlooppilot voor gebruikers van kleine (sport) flesjes en stalen en aluminium blikjes (energiedranken). 3. Leusdense nulaanbieders van restafval ontvangen een plek in de doelstellingen van het VANG-programma, Van Afval Naar Grondstof. 4. Voor huishoudingen een optionele kliko voor kringloop van karton en oud papier. 5. Uitgifte circulaire biobakje ter verhoging van kringloop keukenmanagement. 6. Preventieve aandacht tuingroendepots. 7. Permanente bewonersvoorlichting: publicatie van succesvolle collectieve kringloopresultaten.

De 7 aanbevelingen nader toegelicht:

1.    Zwerfvuilklep of PMD-grondstofklep als zichtbaar onderdeel van ondergrondse containers? Organisatie-ecologie maakt deel uit van de circulaire Kringloopladder(Van Dijk, Jonker, Faber). ‘Vreemdgaande transities’ zijn ook in Leusden onlosmakelijk verbonden met kringloopdenken. Klimaatwinst door verticale congregatie, het sluiten van kringlopen. Van Afval(vuil) Naar Grondstof (VANG)!

2.    Als ‘SupportervanSchoon’ ontwikkelt Leusden een kringlooppilot, mede als bewustwordingsinitiatief, voor gebruikers van kleine PETflesjes (sportdranken) en stalen en aluminium blikjes (energiedranken). Partners zijn alle kantines, clubhuizen en aanverwante horeca. Cliniclowns of KiKa deelt in de win-win grondstofwaarde.

3.    Leusdense nulaanbieders van restafval ontvangen een plek in de doelstellingen van het VANG-programma, Van Afval Naar Grondstof. Alle effecten van zowel omgekeerd inzamelen als tariefdifferentiatie (Diftar) zijn middels een circulaire maatstaf als effect –indicator, Kringloopmeter Leusden als matrix, inzichtelijk.

4.    Huishoudingen ontvangen een optionele kliko voor kringloop van karton en oud papier waarbij het mogelijk is om een deel van de grondstofwaarde te gunnen.

5.    Naast maatwerk in de openbare ruimte (zie 1,2) is maatwerk vereist voor huishoudelijke ‘groene’ grondstofstromen. Bewoners van appartementen ontvangen op verzoek het circulaire Biobakje voor het apart houden van aanrecht – GF(snijdsel groente en fruit). Alle Leusdense houdingen kunnen meeliften met het verkrijgen van het circulaire Biobakje. Ter verhoging van kringloop-keukenmanagement.

6.    Middels een vorm van bewonersadoptie ontvangen de iconische Leusdense, 7 x 24 uurs beschikbare, tuingroendepots preventieve aandacht.

7.     Door CO2 klimaatcompensatie met betrekking tot verwerking van huishoudelijk restafval draagt de afvalstoffenheffing, 1 euro per inwoner, bij aan de doelstelling van klimaatneutrale gemeente. De CO2 compensatie van transport vereist regeling bij aanbesteding. Permanente bewonersvoorlichting, zoals publicatie van behaalde succesvolle collectieve kringloopresultaten, is essentieel om de vele kringlopen te sluiten. Domeinnaam nieuweinzamelen.nl geeft aandacht aan de vele Leusdense VANG – aspecten van het Nieuwe Inzamelen.

Leusden, 23 november 2017, Fokko Jan Tilma / Daan Duurzaam