Maart 2019 - KRINGLOOPLANDBOUW LEUSDEN

Mede-eigenaar worden van een biologische boerderij dicht bij huis?
Milieuorganisatie CML is bijzonder benieuwd of er in Leusden belangstelling is voor het opzetten van een Herenboerderij. Dit uitdagende en interessante concept krijgt op verschillende plekken in Nederland gestalte.
Herenboeren houdt in dat een coöperatie van een aantal huishoudens een professionele boer zoekt om de dagelijkse leiding en uitvoering op zich te nemen van een kleinschalig gemengd bedrijf. Daartoe wordt een stuk grond gepacht en zaaigoed, dieren en apparatuur aangekocht.

Sterke band.
Op de herenboerderij worden zo’n veertig soorten groente en ook fruit als peren, pruimen en appels geteeld waarbij biologisch wordt gewerkt. Ook zijn er scharrelvarkens, kippen en runderen voor de flexitariërs onder de leden. De vegetarische aandeelhouders betalen een lagere contributie per maand.
Middels deze productiewijze ontstaat een sterke band met de herkomst van ons voedsel.

Educatie.
Ook de educatieve functie is erg belangrijk. Kinderen leren weer waar hun voedsel vandaan komt.

Betaalbaar.
Doordat de tussenhandel er niet meer aan te pas komt is het voor iedereen betaalbaar!

Herenboeren Soest.
Naast Boxtel, waar de bakermat ligt van Herenboeren, zijn er inmiddels in Nederland circa tien projecten in verschillende stadia van ontwikkeling actief.
Dichtbij Leusden is Herenboeren Soest gestart met de opzet van een coöperatie. Zie ook de site soest.herenboeren.nl.
Leusdenaren kunnen zich aansluiten bij het initiatief in Soest. Geinteresseerd? Stuur Herenboeren Soest dan een e-mail Herenboeren Soest.

Of ... ook Herenboeren Leusden?!
Maar het is ook denkbaar dat er in Leusden voldoende draagvlak is voor kringlooplandbouw. 
Daarvoor zou een nieuwe groep kartrekkers nodig zijn.
Spreekt dit u aan? Laat het ons weten via het contactformulier CML Leusden.