FijnstofBibliotheekNovember 2022 - Nieuwsgierig naar de hoeveelheid fijnstof in de lucht?

De display op de zijmuur van de Bibliotheek Leusden toont actuele fijnstofdata, aangeleverd door de werkgroep fijnstof. Dit is een samenwerking tussen CML werkgroep COOL, De Groene Belevenis en de Bibliotheek Leusden. Na de workshop “Bouw je eigen fijnstofmeter” hangen inmiddels 20 meters bij inwoners van Leusden, Stoutenburg en Achterveld.

Klik hier voor de actuele gegevens in Leusden en directe omgeving.

Elke paar minuten worden meetgegevens fijnstof, temperatuur, luchtdruk en relatieve vochtigheid verzonden naar de internationale Sensor Community. Alle data is zichtbaar via samenmetenaanluchtkwaliteit.nl en sensor.community/nl.

Waarden:  PM 2,5  PM 10
WHO advieswaarde    5 µg/m³    20 µg/m³
EU grenswaarde 15 µg/m³   40 µg/m³

 

Wat is fijnstof

Fijnstof is een verzamelnaam voor kleine zwevende onzichtbare deeltjes. De natuur zelf produceert fijnstof door zand, vulkanisch as en zeezout. Maar 75 procent van de totale hoeveelheid is het gevolg van menselijk handelen. Bronnen zijn transport, industrie, veehouderij (met name kippen) en houtstook.

De werkgroep wil door het verzamelen van data bewustwording creëren voor de gezondheidsrisico’s van fijnstof. Want na inademing komen kleine fijnstofdeeltjes diep in de longen terecht met ontstekingsreacties tot gevolg. In Nederland is de concentratie fijnstof hoog volgens de WHO. Lokale bronnen zoals verkeer of houtstook komen daar nog bij. De werkgroep wil een vervolgbijeenkomst organiseren over de verzamelde meetresultaten. Info volgt.