16 juni 2017 - Actiecomité Nieuw Knal Groen weer in actie tegen bouw in buitengebied Leusden.

AD - Van Arno de Valk: lees hier het interview met Corri Verduin, voorzitter van Nieuw Knal Groen en voormalig PVDA wethouder van Leusden.

Mee strijden met Nieuw Knal Groen voor het buitengebied van Leusden?
Lees hieronder verder voor de vacatures.

-------------------------------------------------


De Stichting Nieuw Knal Groen is gelieerd aan CML Milieuorganisatie Leusden, maar het is een volledig zelfstandige stichting!

OPROEP VAN DE STICHTING NIEUW KNAL GROEN
Gezocht: nieuwe bestuursleden!

Ook waakzaam blijven en geïnteresseerd in deze vrijwilligersfunctie?
Neem contact op met Corri Verduin of Henk van de Pijpekamp.


De Stichting Nieuw Knal Groen -  KNAL betekent Komité Natuurbehoud en Autobeperking Leusden.

In November 1971 schreven Flip ter Wolbeek en Maarten 't Hart een brief in de Leusder Krant waarin ze hun bezorgdheid uiten over de aantasting van het buitengebied van Leusden. Later sloten Wim Loth en Pieter Padmos zich hier bij aan en ontstond Knal Groen.

Uitbreidingsplannen Bouw over het Valleikanaal

In 1972 werd een voorlichtingsavond door Knal Groen georganiseerd. Daarbij werd bezorgd gereageerd op de plannen van het Gemeentebestuur om over het Valleikanaal te gaan bouwen. In de zomer van 1973 werd er huis aan huis een fraaie Gemeente brochure bezorgd met grootse uitbreidingsplannen (Groei naar ca. 65.000 inwoners). Hiertegen kwam een groot protest van de grond, dat werd geleid door Knal Groen.

Er werden op een bevolking van ca. 9000 inwoners 3500 bezwaarschriften verzameld, die met een grootse manifestatie werden aangeboden aan  Wethouder Jan Wagenaar. Eind 1973 trok het Gemeentebestuur alle plannen voor bouwen over het Valleikanaal in en werd besloten na de 2e fase met de bouw te stoppen. Bovendien werd besloten de kwetsbare Schoolsteegbosjes tot beschermd natuurgebied te ontwikkelen. Leusden zou na het beëindigen van de 2e Fase eindigen met een bevolking van plm. 30.000 inwoners.

'Comité Milieuzorg Leusden' en Knal Groen

Jan Wagenaar (wethouder) trok een les uit het grootse protest en heeft het 'Comité Milieuzorg Leusden' opgericht. Hij werd zelf voorzitter en het CML zou hem gaan adviseren over eventuele milieuaantasting van nieuwe bestemmingsplannen. Knal Groen besloot om zelfstandig te blijven en zonodig actie te gaan voeren. Het huidige CML Milieuorganisatie Leusden is dus ontstaan uit de eerste acties van Knal Groen.

Nieuwe uitbreidingsplannen? Nieuw Knal Groen!
 
Jarenlang heeft Knal Groen een slapend bestaan geleid tot eind nov. 2001. In dat jaar kwam het Gemeentebestuur met nieuwe uitbreidingsplannen. Er zou grootschalig over het Valleikanaal worden gebouwd. Er zou een weg vlak langs en door de Schoolsteegbosjes worden aangelegd en aan de westkant van Leusden zou een slinger van bedrijven ontstaan.

Henk van de Pijpekamp nam het initiatief om het protest tegen deze uitbreiding nieuw leven in te blazen en zo werd staande een overvolle bijeenkomst, waarin de neuzen van alle groene en milieu verenigingen werden gericht, Nieuw Knal Groen (her)opgericht. Corri Verduin werd voorzitter, Henk van de Pijpekamp penningmeester en Mieke Nauta secretaris. Adviseur werd Peer Buters (oud notaris in de Gemeente Leusden).
 
Nieuw Knal Groen werd een Stichting, zodat zo nodig rechterlijke procedures gevolgd konden worden. Dit is ook vele malen gebeurd, soms tot aan de Raad van State toe. Ook deze keer werden alle plannen voor uitbreiding over het Valleikanaal en verdere aantasting van het buitengebied tegengehouden. Ook deze keer bleek  weer dat een zeer groot deel van de inwoners niets voelden voor een grootschalig Leusden en het behoud  van de Schoolsteegbosjes en het prachtige buitengebied bleven beschermen.
 
Onder het motto “ waakzaam blijven ” heeft het Bestuur van St. Nieuw Knal Groen de afgelopen jaren nog diverse plannen van de Gemeente Leusden weten te torpederen.

Corri Verduin-Munnik, voorzitter / tel.nr. 033 4940760
Henk van de Pijpekamp, secretaris/penningmeester / tel.nr. 033 4941842

Stichtng Nieuw Knalgroen stukken jaarverslag.

NKG begroting 2017.pdf

NKG jaarverslag 2016.pdf

NKG balans jaarrekening 2016.pdf

 

NKG begroting 2015.pdf

NKG jaarverslag 2014.pdf

NKG financieel toelichting 2014.pdf

NKGbalans2014.pdf