logo kringloopKRINGLOOPMETER LEUSDEN  Restafval          

Van  Afval Naar Grondstof

Ambitie  2020: 100 kg (25%) 2025: 30 kg (7.5%) ’restafval ’ per inwoner per jaar

Stofstroom Gemeente (kg per inwoner per jaar)

Hattem

2016

Dalfsen

Leusden

2020*

Leusden

2025/30*

Leusden

2014

1 Textiel 3 3 4 1 6
2 Glas 3 2 3 1 7
3 GFT 14 13 18 8 40
4 OPK 6 6 6 3 16
5 PB(M)D 5 4 5 3 38
6 Luiers 16 9 12 4 16
7 Rest Fijn 11 12 27 5 27
Sub totaal 58 49 75 25 150
8 Rest grof 8 8 5 5 30
9 Nulaanbieders + preventie 34 43 20
VANG restafval 100 100 100 30 180
Grondstoffen apart (oa tuingroen) 300 370 436
Leusden alle stofstromen 400 400 616
Zuiver restafval 19 20 32 10 57


2014 Leusden als nulmeting

Meeliften KWD- afval en zwerfafval onbekend; (KWD, kantoor-winkel- en diensten)

*     Nieuwe Inzamelen: omgekeerd inzamelen, diftar 24 cent per 10 liter restafval
Kringloopmeter, effect-indicator; circulaire maatstaf Duurzame Ontwikkeling 5 PB(M)D = Plastic, Blik, (Metaal), Drankkarton

23 november 2017   Fokko J. Tilma